Interna Mikulov


logo

Interna Mikulov s.r.o.
Komenského 224/1
692 01 Mikulov

IČ 29370531

Tel: +420 519 325 343

Ordinační hodiny

internamikulov@seznam.cz


Co Vás čeká při vyšetření:

Vyšetření v interní ambulanci je založeno hlavně  na podrobné anamnese, to znamená, že se Vás budeme ptát  jednak na Vaše současné obtíže s kterými přicházíte na vyšetření, a dále na prodělané nemoci, operace, úrazy u Vás i v rodině, užívané léky, alergie, návyky...

Ergometr

Někdy je dobré mít informace již sepsané z domu. Dále klinické vyšetření, měření hmotnosti výšky, krevního tlaku, natočení ekg, případně odběr krve ze žíly a vyšetření moči. Pokud bude třeba, tak doplníme další vyšetření, dlouhodobé monitorování ekg nebo krevního tlaku (zpravidla 24h), zátěžové ekg, rentgenové, ultrazvukové eventuálně jiné  podle stavu a potřeby.

Ergometrie (zátěžový test)

Komplexní zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru s monitorací TK, EKG, pulzní oxymetrií.

Tlakový holter 24 h

Tlakový holter

Nezatěžující vyšetřovací metoda umožňující 24 hodinovou monitoraci krevního tlaku.
přístroj se skládá z automatického tlakoměru řízeného mikroprocesorem a vybaveného pamětí, je spojen s manžetou se zabudovaným mikrofonem. Manžeta se přikládá na paži jako běžný tlakoměr. Záznam měření obnáší cca 50–300 hodnot TK, během dne probíhá měření cca v 10-ti až 20-ti minutových intervalech, v noci jsou intervaly delší, aby se omezilo rušení pacienta ve spánku. Výsledkem měření je tlakový záznam, kde hodnotíme 24 hodinový průměr, dále denní a noční průměr.

EKG holter

EKG holter

Nezatěžující vyšetřovací metoda umožňující 24 hodinovou monitoraci EKG záznamu. Přístroj se skládá z automatického záznamového zařízení s mikroprocesorem, který je schopen ukládat do paměti EKG křivku během 24 hodin. Pacient má na hrudníku nalepenu sadu pěti elektrod (jako u EKG záznamu, jenže 24–48 hodin). Krabička s mikroprocesorem je upevněna na opasku v pouzdře. Výsledkem je hodnocení frekvence a pravidelnosti srdečního rytmu za celých 24–48 hodin. Lze velmi dobře odhalit a popsat různé typy poruch srdečního rytmu (tzv.dysrytmií), které se na běžné EKG křivce nemusejí vůbec zachytit.

EKG

EKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch Vašeho těla, kde ho lze snímat EKG. Pokud někde v srdci dojde ke změně elektrické aktivity, může lékař poznat, že je Vaše srdce nemocné.